top of page
Architekt Kraków Projekty_edited.jpg

OBIEKTY HANDLOWE I USŁUGOWE

 

OBIEKTY PRODUKCYJNE

 

OBIEKTY BIUROWE I SZKOLENIOWE

 

HOTELE I PENSJONATY

 

BUDYNKI WIELORODZINNE

 

DOMY I REZYDENCJE

 

WNETRZA MIESZKALNE I KOMERCYJNE

 

ADAPTACJE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH

 

OBIEKTY ISTNIEJACE ZMIANA UZYTKOWANIA

 

PLACÓWKI MEDYCZNE

 

PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

Typy

.Obiekty 

Rzut.jpg

ANALIZY MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH

     

KONCEPCJE ARCHITEKTONICZNE

 

KONCEPCJE BRANŻOWE

            

PROJEKTY BUDOWLANE WIELOBRANŻOWE

PROJEKTY WYKONAWCZE

            

PROJEKTY PRZETARGOWE

            

PROJEKTY WNĘTRZ

 

HOMESTAGING

            

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

            

PODZIAŁY WŁASNOŚCIOWE

            

NADZORY AUTORSKIE

.Dokumentacji

Typy

Mapa_edited.jpg

POZWOLENIA NA BUDOWĘ I ROZBIÓRKĘ

 

POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE

 

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

 

DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

 

DECYZJE O UWARUNKOWYWANIACH ŚRODOWISKOWYCH

 

DECYZJE CZĄSTKOWE I KOMPLEMENTARNE

 

DECYZJE O ZMIANIE SPOSOBU UŻYTKOWANIA

 

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNYCH

 

ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

 

PROWADZENIE PROCESU URZEDOWEGO

Administracyjne 

.Procedury 

bottom of page